Archiwum Społeczne SPZŻ w Żegocinie.

ZBIORY ARCHIWUM SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

   Zbieraniem materiałów archiwalnych Stowarzyszenie zajmuje się właściwie od samego początku działalności. Część zbiorów to materiały (fotografie, dokumenty, książki, numizmaty itd.) przekazane Stowarzyszeniu i wyeksponowane w gablotach, znajdujących się w Izbie Regionalnej. Kilkaset zdjęć i dokumentów zostało wypożyczonych Stowarzyszeniu do zeskanowania i w postaci zdigitalizowanej znajdują się w zbiorach AS. Stowarzyszenie dysponuje także kilkoma materiałami archiwalnymi w postaci nagrań audio.
    Duża część zbiorów pochodzi z instytucji, które zgodziły się udostępnić zasoby na potrzeby AS. To głównie szkoły (zeskanowane kroniki szkolne) oraz Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żegocinie oraz obszerne zasoby żegocińskiego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (do 1990 roku Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - ZBoWiD).
    Dużo materiałów pochodzi od osób prywatnych. Są to głównie zasoby udostępnione przez Rodzinę Państwa Blajdów, Waligórów, Krystyny Łękawa, Czesława Pączka i wielu innych.

OGLĄDNIJ NASZE ZBIORY

Galeria internetowa zbiorów fotograficznych AS Żegocina.

Galeria internetowa dokumentów zebranych w AS Żegocina.

Archiwalne fotografie

Archiwalne dokumenty

Varia AS Żegocina.

Nagrania dźwiękowe

Varia

Nagrania dźwiękowe

ARCHIWALNE FOTOGRAFIE W ARCHIWALNEJ CZĘŚCI SERWISU ŻEGOCINA.PL >>>

[wstecz]