ARTYKUŁY PRASOWE

POWSTAŁO STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

    Od dłuższego już czasu rodził się pomysł utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. "Przez pamięć dla naszych najbliższych nie możemy być obojętni na to wszystko, co składa się na historię pięknej Żegocińskiej Ziemi pisaną życiem i pracą tych, którzy już od nas odeszli. Dlatego też kierując się wspomnianymi historycznymi przesłankami oraz umiłowaniem wszystkiego co związane jest z naszym regionem, zamierzamy powołać Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej" - napisali autorzy pomysłu w zaproszeniu na zebranie założycielskie.
    Zebranie to odbyło się 11 marca 2001 r. w sali obrad Urzędu Gminy w Żegocinie. Przybyło na nie 28 osób. Powitał ich główny organizator przedsięwzięcia - Czesław Pączek. - Zebraliśmy się tutaj, by kontynuować inicjatywę grupy, która powstała samorzutnie - powiedział. W skład wspomnianego zespołu inicjatywnego powołania Stowarzyszenia weszli: ks. prałat Antoni Porę-ba, ks. Jan Godek, Jerzy Błoniarz, Danuta Pączek, Ewa Rosiek, Teresa Stachoń, Jan Burek, Te-resa Dziedzic, Czesław Pączek, Zbigniew Ellnain, Alicja Janiczek, Barbara Wolak, Alicja Adamczyk, Leopold Grabowski.
     Przewodniczącym zebrania wybrano wójta Jerzego Błoniarza. - Cieszę się, że na dzisiejsze spotkanie przybył kwiat żegocińskiej inteligencji. Ponieważ padła propozycja, by Stowarzyszenie nosiło imię Czesława Blajdy, jego uczeń i przyjaciel Jan Burek przypomniał życiorys patrona. Czesław Blajda pochodził z Rozdziela. Był nauczycielem geografii wielce dla rozwoju tury-styki w tej części Małopolski zasłużonym. Jest autorem książki monograficznej "Żegocina dawna i współczesna".
    Zebrani Uchwałą nr 1 jednogłośnie postanowili utworzyć Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Z projektem Statutu Stowarzyszenia, opracowanym przez grupę osób pod kierunkiem Pana Zbigniewa Ellnaina, zapoznał zebranych Pan Czesław Pączek. Nie wniesiono do niego uwag i został - także jednogłośnie - przyjęty. Statut stanowi m. in. że celem Stowarzyszenia jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji ludowej oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń, a także inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, gospodarki i turystyki. Stowarzyszenie będzie realizować te cele poprzez zapoznawanie członków Stowarzyszenia i społeczność lokalną z historią i dorobkiem kulturalnym regionu, działania na rzecz ochrony zabytków, zorganizowanie regionalnej izby etnograficznej, organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych, wydawanie czasopisma regionalnego itp. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, komu bliskie są cele organizacji, kto chce w nim działać i ukończył 16 lat. Terenem działania ma być Rzeczpospolita Polska.
    Dokonano także wyboru 6-osobowego Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia. Grupa ta, którą tworzą: Danuta Pączek, Jan Burek, Zbigniew Ellnain, Tadeusz Olszewski, Czesław Pączek i Jan Truś, zajmie się w najbliższym czasie sprawą rejestracji Stowarzyszenia oraz zwołaniem walnego zebrania członków, które wybierze władze tego, trzeciego już Stowarzyszenia w gminie (działają tu już Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie).
    - Miałem przyjemność prowadzić zebranie założycielskie prężnie dziś działającego Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości. Myślę, że suma naszych działań w nowym Stowarzyszeniu da nam sukces, bo zrozumieliśmy, że pisanie historii na różny sposób jest bardzo ważne i że musimy wiele rzeczy ocalić od zapomnienia - powiedział na zakończenie obrad Przewodniczący zebrania - Wójt Jerzy Błoniarz.

Ziemia Bocheńska - kwiecień 2001

[wstecz]