ARTYKUŁY PRASOWE

Artykuł w "Wiadomościach Bocheńskiech:. Promocja książki w Żegocinie

   Ciekawe spotkanie miało miejsce w poniedziałek 16 grudnia 2019 r. w Żegocinie, w siedzibie miejscowej Biblioteki i Izby Regionalnej. Uświetnione zostało obecnością wielu zaangażowanych w sprawy historii i kultury regionu osób, a także przedstawiciela władz powiatowych, przemówieniami - m.in. Tadeusza Olszewskiego i Czesława Pączka, wręczaniem dyplomów z podziękowaniami i pięknymi występami uczniów Podstawowej Szkoły Muzycznej, którzy - jak się wydaje - zapowiadają się na prawdziwych wirtuozów!
    O godz. 17.00 rozpoczęła się, pod auspicjami Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Zegocińskiej im. Czesława Blajdy, promocja świeżo wydrukowanej, niestety, na razie w nakładzie jedynie dwustu egzemplarzy, wyjątkowej w skali powiatu, a może i całego województwa pozycji. Mowa o właśnie wydanej pod redakcją zasłużonego historyka i znawcy przeszłości regionu, Pana Tadeusza Olszewskiego, książce  p.t. „Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX i XX wieku"
    Z Panem Olszewskim, którego można uznać za spiritus movens całego, dość karkołomnego przedsięwzięcia, ściśle współpracowali, min. nad pozyskiwaniem materiałów, środków finansowych i korektą Panowie Czesław Pączek - zasłużony luminarz Stowarzyszenia - i miłośnik historii regionalnych, Tomasz Babral. Oczywiście, pomocy udzielało też wiele innych osób, których nie sposób tu wymienić. Należy wspomnieć, że wszyscy autorzy i wspierający ich pracowali pro publico bono, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści materialnych.
    Oprócz wstępu, zakończenia i tekstów, napisanych przez Redaktora, wydanie to pomieściło także prace innych współautorów, nie tylko historyków, sa nimi: Jarosław Kucybała, Janusz Paprota. Jan Wielek, Elżbieta Misiak, jak również autorzy wspomnień, w kolejności alfabetycznej: Józef Adamczyk, Stanisław Chojecki, Kazimierz Fąfara, Paweł Krawczyk, Franciszek Maciejowski, Józef Ignacy Ożegalski, Joanna Pietroń, Jan Tworzydło. Stefan Wróbel.

  Trzeba przyznać, że jak na stosunkowo szybko i z tak wielu różnych elementów złożone dzieło, pozycja ta ma charakter zupełnie spójnej i porządnie przygotowanej monografii, sięgającej w przeszłość do czasów konfederacji barskiej i insurekcji kościuszkowskiej, poprzez powstania listopadowe i styczniowe, aż po czasy I wojny światowej i walki o granice Polski w latach 1918 - 1921 oraz okresII wojny światowej, która - co zrozumiałe - obejmuje najwięcej informacji.
    Opracowanie zawiera mnóstwo zdjęć, mapki, tabele i wykazy, fragmenty tekstów źródłowych, jak też biogramy niektórych bohaterów walk i uczestników opisywanych wydarzeń, Bibliografia zamieszczona na końcu obejmuje wiele różnorodnych pozycji, niektóre informacje uzyskano nawet z kronik szkolnych!
    Celem było nie tylko ocalenie od zapomnienia zasłużonych dla walki o niepodległość Polski postaci, ale również utrwalenie i przybliżenie lokalnej społeczności, a zwłaszcza nauczycielom historii, bibliotekarzom, działaczom kultury i młodzieży przeszłości regionu, często nieznanej. Niejeden mieszkaniec Bocheńszczyzny ze zdumieniem może odkryć wśród wymienionych uczestników walk czy członków organizacji podziemia z czasów II wojny światowej swoich krewnych. Oczywiście, autorzy zdają sobie sprawę (o czym wspomniano też we Wstępie), że opracowanie to jest pionierskie, nie zawiera z pewnością pełnej wiedzy, a mogą się w nim pojawić pomyłki czy nieścisłości. Mimo to, jest to z pewnością warta uwagi próba zgromadzenia w jednej publikacji tak szerokiego zakresu wiedzy z bogatego obszaru tematów.
    Szczerze gratuluję Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej udanej realizacji niełatwego przedsięwzięcia i ogromnie się cieszę, że mogłam wnieść w nie swój maleńki udział. Miejmy nadzieję, że inicjatywa ta zachęci nauczycieli i uczniów do wykorzystywania na lekcjach nowo powstałej publikacji, a pasjonatów przeszłości regionalnej z innych okolic Bocheńszczyzny do utrwalania ciekawych zdarzeń z przeszłości.

Elżbieta Misiak - Warszawski Oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Wiadomości Bocheńskie - 1/2020

[wstecz]