KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

    Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję, że:
- Administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy w Żegocinie z siedzibą: 32-731 Żegocina 316
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wewnętrznych Stowarzyszenia, dla potrzeb realizacji celów statutowych;
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji projektów, w których będę brać udział, lub osobom przeprowadzającym szkolenia;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i dane nie podlegają profilowaniu;
   Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu;
    Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w naszym Stowarzyszeniu.

    Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2018 poz. 1000/;
   W Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy w Żegocinie nie został powołany inspektor ochrony danych osobowych, ale w przypadku zapytań i problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z zarządem organizacji w siedzibie 32-731 Żegocina 316 lub e-mailem: spzz316org@o2.pl
   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

    Administrator Danych

[wstecz]