WŁADZE STOWARZYSZENIA

KADENCJA 2022 - 2025

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Olszewski - Prezes Zarządu, Jerzy Błoniarz - wiceprezes, Mieczysław Kazimierz Blajda - sekretarz, Jan Truś - skarbnik, Stanisław Guzik - członek Zarządu. Zdzisław Edward Barnaś - Przewodniczący, Agata Gajewska, Halina Cygan

KADENCJA 2018 - 2021

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Olszewski - Prezes Zarządu, Mieczysław Kazimierz Blajda - wiceprezes, Zdzisław Janiczek - sekretarz, Jan Truś - skarbnik, Joanna Katarzyna Pastuszak-Cybulska - członek Zarządu. Zdzisław Edward Barnaś - Przewodniczący, Kazimierz Kozak, Jan Karol Burek

KADENCJA 2014 - 2017

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Joanna Pastuszak - Prezes Zarządu, Tadeusz Olszewski - wiceprezes, Zdzisław Janiczek - sekretarz, Jan Truś - skarbnik, Jan Burek - członek Zarządu. Kazimierz Kozak - Przewodniczący, Mieczysław Blajda - członek, Zdzisław Barnaś - członek.

KADENCJA 2010 - 2013

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Z. Janiczek, C. Pączek, J. Burek, T. Olszewski, J. Truś.

Czesław Pączek - Prezes Zarządu, Tadeusz Olszewski - wiceprezes, Zdzisław Janiczek - sekretarz, Jan Truś - skarbnik, Jan Burek - członek Zarządu. Anna Gawłowicz - Pawełek - Przewodnicząca, Mieczysław Blajda - członek, Kazimierz Kozak - członek.

KADENCJA 2006 - 2009

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Jan Burek - Prezes Zarządu, Czesław Pączek - Wiceprezes, Zdzisław Janiczek - Sekretarz, Jan Truś - Skarbnik, Tadeusz Olszewski - Członek Zarządu.

Anna Gawłowicz-Pawełek - Przewodnicząca, Stanisław Guzik - Sekretarz, Mieczysław Blajda - Członek.

KADENCJA 2002 - 2005
ZARZĄD KOMISJA REWIZYJNA
Zarząd Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
Czesław Pączek - Prezes Zarządu, Jan Burek - Zastępca Prezesa, Zbigniew Ellnain - Sekretarz, Jan Truś - Skarbnik, Tadeusz Olszewski - Członek Zarządu. Anna Gawłowicz - Pawełek - Przewodnicząca, Zdzisław Janiczek - Członek, Henryk Rosiek - Członek.

[wstecz]