XXII WZC - 12.05.2023

XXII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - ŻEGOCINA - 12.05.2023

   Dwudzieste drugie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy zostało zorganizowane w sali kina "Żegotka" w Żegocinie, w dniu 12 maja 2023 roku. Rozpoczęło się po zakończeniu mszy świętej, odprawionej w intencji Patrona i zmarłych członków organizacji.
    Przybyłych członków Stowarzyszenia przywitał Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w 2022 roku członkini Stowarzyszenia - Ś. P. Anny Gawłowicz-Pawełek i Zofii Blajda, zmarłej na początku 2023 roku. Następnie miało miejsce wręczenie legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia: Magdalenie Adamskiej-Urban i Justynie Marzec.
    Zgromadzeni na przewodniczącego zebrania wybrali Wojciecha Wronę, a na protokolanta Mieczysława Blajdę. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków.
    Po przyjęciu porządku obrad przyszła pora na przedłożenie zgromadzonym sprawozdań. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Tadeusz Olszewski [sprawozdanie >>>], a sprawozdanie finansowe - skarbnik Jan Truś, sprawozdanie komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium - Zdzisław Barnaś.
    Przyszedł czas na dyskusję. Wójt Wojciech Wrona wyraził zadowolenie, że rok 2022 był finansowo dobry dla Stowarzyszenia, że organizacja wykonała dużo zadań i zachęcił do podejmowania kolejnych zadań i nieustawanie w pozyskiwaniu nowych członków. Zapowiedział wydanie książki poświęconej m. in. historii Gminy Żegocina.
    Tadeusz Olszewski poinformował o zrealizowanych już w 2023 roku przedsięwzięciach (m. in. V Rajd Turystyczny im. Czesława Blajdy, Wystawa Militarna "Sladem I i II wojny światowej" - przy współpracy ze Stowarzyszeniem z Muchówki). Zaprosił na niedzielną imprezę "Piknik Historyczny", realizowaną przy współpracy ze Stowarzyszeniem z Muchówki realizowanego w ramach tzw. Inicjatywy Lokalnej. Poinformował także o zrealizowaniu wniosków z poprzedniego WZC, m. in. w zakresie skreślenia z listy członków osób zalegających z opłacaniem składek członkowskich. 
     Jerzy Błoniarz  stwierdził, że Stowarzyszenie jest bardzo potrzebne i przez minione 20 lat zrobiło bardzo wiele, przede wszystkim pracą społeczną członków. Zachęcił członków do wspierania pracy Zarządu.
     Po tej dyskusji rozpoczął się cykl głosowań nad propozycjami uchwał. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie przez 18 uczestników zebrania, a dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań: finansowego, zarządu, komisji rewizyjnej, udzielenia zarządowi absolutorium, przyjęcia planu finansowego i planu pracy oraz ustalenia składki członkowskiej na dotychczasowym poziomie (2 zł miesięcznie). Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków zakończyło tę część zebrania.
    Za przygotowanie zebrania, udział w nim, prowadzenie zebrania i jego protokołowanie oraz pracę w komisjach podziękował Prezes Tadeusz Olszewski.

XXII WZC - 12.05.2023 XXII WZC - 12.05.2023
XXII WZC - 12.05.2023 XXII WZC - 12.05.2023
XXII WZC - 12.05.2023 XXII WZC - 12.05.2023

XXII WZC - 12.05.2023

ZAPROSZENIE NA XXII WZC >>> SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2022 ROK >>>

[wstecz]