IZBA REGIONALNA - WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

  • 24.11.2005 - Otwarcie Izby Regionalnej powstałej z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocinskiej, podjętego w 2005 roku. Początki jej funkcjonowania wiążą się z realizacją przez Gminę Żegocina projektu "Ekomuzeum Ziemi Bocheńskiej", dofinansowanego przez Fundację "Partnerstwo dla środowiska". 

[wstecz]