Tadeusz Olszewski

AUTOGRAFY Z 1926 ROKU

  

Fragment życzeń.

Zyczenia.

    W okresie międzywojennym, w 1926 roku, z okazji 150. rocznicy Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, z  inicjatywy prezesa Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Leopolda Kotnowskiego, zawiązano komitet „4 lipca”. Polacy chcieli podziękować Stanom Zjednoczonym za rolę jaką odegrali podczas I wojny światowej i wojny z bolszewicką Rosją.
   Uczynili to poprzez podarowanie Narodowi Amerykańskiemu niezwykłego prezentu. Było nim 111 tomów zawierających życzenia od 5,5 mln polskich obywateli.  
    Życzenia te brzmiały następująco:
   "Naród polski do narodu amerykańskiego w 150-tą rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych.
    Naród polski przesyła obywatelom wielkiej unii amerykańskiej braterskie pozdrowienie wraz z zapewnieniem najgłębszego podziwu dla stworzonych przez was instytucji w których wolność. równość i sprawiedliwość znalazły swój najwyższy wyraz, stając się gwiazdą przewodnią dla wszystkich nowoczesnych demokracji.
    Święto Wasze, szlachetni Amerykanie, nie jest tylko waszem świętem. Znajduje ono gorący odzew w całem świecie a szczególnie w naszej ojczyźnie, Polsce, która dumna jest z tego. że w wielkiej godzinie waszych dziejów u boku Jerzego Washingtona stali pod chorągwią wolności także bohaterowie naszych walk o wolność Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.
    Wspólnie przelana krew połączyła nas na zawsze węzłami jednych i tych samych uczuć dla jednego i tego samego ideału wolnego człowieka i wolnego narodu.
    Węzły te umocniło uczestnictwo wasze w wielkiej wojnie 1914 - 18 r. uwieńczonej wspaniałem zwycięstwem prawdy i sprawiedliwości nad uciskiem i bezprawiem dzięki czemu polska powróciła po latach niewoli do grona wolnych narodów świata.
W dalszym ciągu związał nas z Wami sławny udział lotników amerykańskich z Eskadry Kościuszki w naszej wojnie z wrogami bolszewickimi w r. 1920.
    Zachowując w zbiorowem sercu wdzięczność wiekopomną nie tylko za waszą ofiarę krwi lecz i za podawaną przez Was w imieniu ludzkości pomoc wszelakiemu w Polsce podczas wojny cierpieniu - a nadewszystko za ratowanie od głodu i chorób dzieci - w dniu waszego święta narodowego chcemy dzielić z wami radość i życzyć waszemu państwu i waszemu narodowi jak najpomyślniejszego rozwoju na przyszłość ku dobru i szczęściu całego rodzaju ludzkiego.
    Wielu Polaków, którzy gościnnie przez was na waszej pięknej i bogatej ziemi przyjęci, stali się już obywatelami Stanów Zjednoczonych wznosi wspólnie z Wami dzisiaj okrzyk na cześć drugiej ojczyzny. Do tego okrzyku z górą trzymilionowej masy wychodźstwa polskiego dołącza się głos trzydziestu milionów Polaków, zamieszkujących swój wolny kraj macierzysty i woła z bijącem braterskiem uczuciem sercem:

Niech żyją Stany Zjednoczone Ameryki !
Niech żyje wolność, równość, sprawiedliwość !".

    Pod podziękowaniami zbierano podpisy, w tym celu po całym kraju rozesłano puste karty wydrukowane w warszawskiej drukarni M. Arcta, które po wypełnieniu odsyłano do komitetu. Zgromadzono 5,5 miliona podpisów, na 30 tysiącach kart, który spięto w 111 księgach.
     Bogato ilustrowany tom 1 zawiera podpisy przedstawicieli rządu centralnego, w tym Prezydenta Ignacego Mościckiego; Józefa Piłsudskiego  ministra spraw wojskowych), członków Senatu i Sejmu, Rady Ministrów, Sztabu Generalnego i Sądu Najwyższego; dostojnikó religijnych, w tym Prymas Polski kard. Aleksandra Kakowskiego; oraz urzędnikó i szeregowi członkó wielu krajowych stowarzyszeń zawodowych, instytutów i organizacji społecznych z siedzibą w Warszawie. Wiele z podpisanych arkuszy zawiera pięknie narysowane ilustracje budynków, herby, pomniki historyczne, sceny wiejskie i miejskie oraz portrety znanych postaci historycznych. Podpisom często towarzyszą oficjalne pieczęcie. Wzruszającym elementem życzeń są rysunki namalowane przez młodzież szkolną oraz wierszyki, które wyrażały wdzięczność Stannom  Zjednoczonym.
    Akcja zbierania podpisów pod życzeniami dla Amerykanów trwała osiem miesięcy. Inicjatorem przedsięwzięcia była Polsko-Amerykańska Izba Handlowa. Życzenia ozdobili rysunkami znani artyści, m.in. Zofia Stryjeńska i Władysław Skoczylas. Pięknie oprawiony zbiór, liczący 111 woluminów (ostatni to przewodnik po kolekcji), złożono w listopadzie 1926 r. na ręce prezydenta USA Calvina Coolidge’a. Z Białego Domu trafił on do Biblioteki Kongresu USA w Waszyngtonie i tam przechowywana jest do dziś.    
    W tomie następnym (vol. 2) zgrupowano podpisy władz, instytucji, organizacji szczebla wojewódzkiego i powiatowego, wydziałów i studentów instytucji akademickich. Na końcu kolekcji zamieszczono uzupełnienie tej grupy podpisów (vol. 110).
    Wyodrębnione życzenia złożył Uniwersytet Jagielloński – najstarszy polski ośrodek akademicki (vol. 3), a także Akademia Górnicza – uczelnia założona w 1919 r. (vol. 4), Rządowy Instytut Stomatologiczny w Warszawie (vol. 5) i Polonia z Austrii (vol. 6).
    Największą grupę w kolekcji stanowią podpisy dzieci i młodzieży szkolnej, począwszy od podopiecznych renomowanych placówek oświatowych po uczniów małych wiejskich szkół. Autografy najmłodszych członków społeczeństwa oraz ich wychowawców i nauczycieli zostały pogrupowane według typu placówek: szkoły średnie (vol. 7-13), gimnazja i szkoły podstawowe (vol. 14-93 układ powiatami, vol. 94-109 różne). Młodzież z niektórych placówek ozdobiła podpisy rysunkami, inni dołączyli fotografie obiektów szkolnych, grona pedagogicznego i uczniów, które dziś są cennym źródłem ikonograficznym.
    Dzięki staraniom Biblioteki Kongresu oraz polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych i Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie kolekcja została zdigitalizowana i opublikowana online. Podpisy w woluminach skatalogowane są geograficznie zatem możecie łatwo sprawdzić, czy wśród nich znajdują się autografy także Waszych przodków.
    Unikatowy zbiór opublikowano w internecie na stronach Biblioteki Kongresu (Library of Congress). Dzięki temu współczesne pokolenie Polaków może zobaczyć niecodzienny dar pokolenia sprzed stu lat i sprawdzić, czy pośród tysięcy stron nie ma kart z miejscowości i szkoły, na których autograf złożył któryś z przodków. Ja takie odnalazłam i do podobnych poszukiwań zachęcam Czytelników.

-----------

    Dla ułatwienia publikujemy karty z podpisami uczniów i nauczycieli szkół z tereniu wówczas istniejącej Gminy Trzciana. Są wszystkie. Znajdź autografy swoich przodków. Proszę też zwrócić uwagę na kaligraficzne i zgodne z ówczeną ortografią podpisy uczniów, wśród których znajdują się także dzieci z rodzin żydowskich.
    W celu powiększenia skanu należy kliknąć w miniaturkę. Można też ściągnąć wszystkie karty spakowane w pliku 150.zip (15 MB).

Źródła:
https://www.loc.gov/rr/european/egwinv/index.html
www.historia.org.pl
https://krakow.ipn.gov.pl

Bełdno.   Kamionna
Bełdno   Kamionna
     
Kierlikówka - Ujazd   Łąkta Dolna

Kierlikówka - Ujazd

 

Łąkta Dolna

 

   

Łąkta Górna

Leszczyna

Rdzawa

Łąkta Górna

Leszczyna Rdzawa
     
Rozdziele Trzciana Żegocina

Rozdziele

Trzciana Żegocina
     

OZDOBNE KARTY

Karta ozdobna.

Karta ozdobna.

Karta ozdobna.

[wstecz]