Strona główna serwisu

PUBLIKACJE STOWARZYSZENIA

     Poniżej znajdują się linki do stron, na których publikujemy teskty różnych autorów związane tematycznie z Żegociną lub napisane przez członków Stowarzyszenia.

Lp.

Autor

Tytuł Link
1. Czesław Blajda Rozdziele w powiecie bocheńskim. Rok 1935. Kliknij !!
2. Emil Boryczko Moje wakacje w gminie Żegocina. Kliknij !
3. Z. Ellnain T. Olszewski Cmentarze I wojny światowej okolic Żegociny. Kliknij !
4. Zbigniew Ellnain Dwór w Świdniku - perła Limanowszczyzny. Kliknij !
5. Zbigniew Ellnain Ponownie odnaleziony - nagrobek Reginy Kuscyny w Żegocinie. Kliknij !
6. Zbigniew Ellnain Nagrobek Lubomirskiego w Tarnawie + T. Olszewski - Uzupełnienie Kliknij !
7. Pławecka Agata Święta królowa Jadwiga w twórczości biskupa Władysława Bandurskiego i malarstwie Piotra Stachiewicza. Kliknij !
8. Burek Jan O kapłanie i jego wielu talentach (Ks. A. Stachoń). Kliknij !
9. Maciejowski Franciszek Jak to dawniej w Bytomsku bywało ?
10. Pławecka Agata Jadwiga Królowa i Jan Paweł II - co łączyło te dwie wielkie święte postacie?
11. Wróbel Józef Opis mojej wsi [Rozdziele].
12. Kępa Bronisław Żegocina w powiecie bocheńskim.
13. Pączek Czesław Chronologia wydarzeń związanych z budową kościoła w Żegocinie (1893-1895).
14. Maciejowski Franciszek Jak to w Bytomsku sto lat temu szkołę budowano ?
15. Maciejowski Franciszek Wspomnienia o Adamie Rutowskim - ostatnim właścicielu dworu w Łąkcie Górnej.
16. Pączek Jerzy Okruchy z przeszłości Żegociny.
17. Ellnain Zbigniew Dwór w Skrzydlnej.
18. Kępa Zigniew Na grobach ojców.
19. Janiczek Katarzyna Imiona mieszkańców Żegociny w latach: 1800 - 1805, 1900 - 1905. 2000 - 2005.
20. Burek Jan O wiejskim sporcie przed półwiekiem
21. Kępa Zigniew Kapelańskie drogi ks. ppłk. Franciszka Juszczyka (1890 - 1950)
22. Grabowski Leopold Wspomnienia
23. Burek Jan Zapisane w starej fotografii
24. Burek Jan Rozdziele
25. Grabowski Leopold Walenty Klęsk - Kawaler Orderu Virtuti Militari
26. Holota Henryk O żegocińskiej emigracji przełomu XIX w XX wieku
27. Tadeusz Olszewski Krwawy grudzień 1914 roku
28. Tadeusz Olszewski Rabacja chłopska w Żegocinie i okolicy
29. Jan Burek Z historii komunikacji publicznej
30. Czesław Blajda Elektryfikacja wsi Rozdziele
31. Tadeusz Olszewski Autografy z 1926 roku
32. Józef Stańdo Kronika wsi Łąkta Górna
33. Ireneusz Sobas Niezłomni żołnierze wyklęci
34. Maria Juszczyk Ocalić od zapomnienia
34. Zdzisław Janiczek Szlakiem historii
34. Jerzy Pączek Dzieje parafii w Żegocinie do końca XVIII wieku
35. Tadeusz Olszewski Zapomniany bohater z żegocińskiego cmentarza - Artur Dumnicki
36. Czesław Blajda Z przeszłości Żegociny
37. Tadeusz Olszewski Wielkie powodzie w Polsce i Żegocinie
 
                 

[wstecz]