Strona główna serwisu

PUBLIKACJE STOWARZYSZENIA

     Poniżej znajdują się linki do stron, na których publikujemy teskty różnych autorów związane tematycznie z Żegociną lub napisane przez członków Stowarzyszenia.

Lp.

Autor

Tytuł Link
1. Czesław Blajda Rozdziele w powiecie bocheńskim. Rok 1935. Kliknij !!
2. Emil Boryczko Moje wakacje w gminie Żegocina. Kliknij !
3. Z. Ellnain T. Olszewski Cmentarze I wojny światowej okolic Żegociny. Kliknij !
4. Zbigniew Ellnain Dwór w Świdniku - perła Limanowszczyzny. Kliknij !
5. Zbigniew Ellnain Ponownie odnaleziony - nagrobek Reginy Kuscyny w Żegocinie. Kliknij !
6. Zbigniew Ellnain Nagrobek Lubomirskiego w Tarnawie + T. Olszewski - Uzupełnienie Kliknij !
7. Pławecka Agata Święta królowa Jadwiga w twórczości biskupa Władysława Bandurskiego i malarstwie Piotra Stachiewicza. Kliknij !
8. Burek Jan O kapłanie i jego wielu talentach (Ks. A. Stachoń). Kliknij !
9. Maciejowski Franciszek Jak to dawniej w Bytomsku bywało ?
10. Pławecka Agata Jadwiga Królowa i Jan Paweł II - co łączyło te dwie wielkie święte postacie?
11. Wróbel Józef Opis mojej wsi [Rozdziele].
12. Kępa Bronisław Żegocina w powiecie bocheńskim.
13. Pączek Czesław Chronologia wydarzeń związanych z budową kościoła w Żegocinie (1893-1895).
14. Maciejowski Franciszek Jak to w Bytomsku sto lat temu szkołę budowano ?
15. Maciejowski Franciszek Wspomnienia o Adamie Rutowskim - ostatnim właścicielu dworu w Łąkcie Górnej.
16. Pączek Jerzy Okruchy z przeszłości Żegociny.
17. Ellnain Zbigniew Dwór w Skrzydlnej.
18. Kępa Zigniew Na grobach ojców.
19. Janiczek Katarzyna Imiona mieszkańców Żegociny w latach: 1800 - 1805, 1900 - 1905. 2000 - 2005.
20. Burek Jan O wiejskim sporcie przed półwiekiem
21. Kępa Zigniew Kapelańskie drogi ks. ppłk. Franciszka Juszczyka (1890 - 1950)
22. Grabowski Leopold Wspomnienia
23. Burek Jan Zapisane w starej fotografii
24. Burek Jan Rozdziele
25. Grabowski Leopold Walenty Klęsk - Kawaler Orderu Virtuti Militari
26. Holota Henryk O żegocińskiej emigracji przełomu XIX w XX wieku
27. Tadeusz Olszewski Krwawy grudzień 1914 roku
28. Tadeusz Olszewski Rabacja chłopska w Żegocinie i okolicy
29. Jan Burek Z historii komunikacji publicznej
30. Czesław Blajda Elektryfikacja wsi Rozdziele
                 

[wstecz]