Obchody 76. rofcznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020.

W 76. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 01.08.2020

     Jak co roku Wójt Gminy Żegocina oraz Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej zorganizowały przed Obeliskiem Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej uroczystość patriotyczną, upamiętniającą tym razem 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i tragicznej śmierci lotnika - Stefana Bohanesa.
    Obchody, w których uczestniczyła także kilkuosobowa delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, rozpoczęły się wraz z początkiem dźwięku włączonych o godzinie 17.00 w okolicy syren. Po wysłuchaniu w postawie na baczność syren, nastąpiło odegranie i odśpiewanie Hymnu Polski. 
   
Uroczystość otwarła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej - Halina Pączek, To właśnie kierowana przez nią szkoła opiekuje się tym miejscem pamięci. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żegocina - Wojciech Wrona, który powitał wszystkich mieszkańców i podziękował za udział w uroczystości. Po krótkim przemówieniu wskazał na odwagę uczestników powstania oraz tragiczne skutki powstańczego zrywu. Zaraz po nim ks. proboszcz Janusz Czajka wraz ze zgromadzonymi odmówił modlitwę za poległych w walkach powstańczych.
   Po zakończeniu modlitwy zgromadzeni wysłuchali okolicznościowego wykładu Dominika Guzika - pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, który opowiedział o roli kapłanów podczas Powstania Warszawskiego, zacytował fragmenty ich wspomnień oraz przedstawił krótko sylwetki niektórych (pełna treść wykładu już wkrótce - link poniżej).
   Następnie poszczególne delegacje złożyły przed obeliskiem z tablicą pamiątkową bukiety kwiatów i zapalone znicze. Uczyniły to kolejno delegacje: samorządu gminnego i powiatowego (reprezentował go członek zarządu powiatu - radny Jerzy Błoniarz), nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej, koła PSL w Żegocinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej (Zdzisław Janiczek, Jan Truś, Stanisław Guzik).
   W uroczystości wzięły także udział poczty sztandarowe: Gminy Żegocina, Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej, Koła PSL w Żegocinie, OSP w Łąkcie Górnej.
   Na zakończenie prowadząca uroczystość Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej - Halina Pączek podziękowała wszystkim za przybycie i upamiętnienie tego niezwykle ważnego, choć tragicznego w skutkach wydarzenia w dziejach Polski.

Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020.
Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020.
Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020.
Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020.
Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020.

Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2020.

RELACJA FILMOWA >>> WYKŁAD MGR DOMINIKA GUZIKA SYLWETKA STEFANA BOHANESA >>>

[wstecz]