BIBLIOTECZKA SPZŻ

    Zarząd Stowarzyszenia tworzy także własną bibliteczkę, w której gromadzi publikacje regionalne lub tematycznie związane z dzialalnością organizacji. Oprócz własnych wydawnictw gromadzone i opisywane są także książki, foldery, gazety itp. otrzymane od darczyńców oraz zakupione. Część zbiorów to materiały przekazane Stowarzyszeniu przez inne organizacje społeczne i instytucje.
    Biblioteczka SPZŻ nie prowadzi wypożyczeń czasopism i książek, ale udostępnia je na miejscu.
    Realizująć wniosek z Walnego Zerania Czlonków Zarząd Stowarzyszenia postanowił, że po wyczerpaniu nakładu "Kronik Ziemi Żegocińskiej" udostępni zawartość poszczególnych tomów w plikach pdf - do ściagnięcia na własny komputer. Życzymy miłej lektury.

   

POLECAMY NOWOŚCI
Cywilizacje Badania nad kultura ludową wsi Rozdziele. Zeszyt Biograficzny nr 5. Kronika Ziei Żegocińskiej nr 10
Jan Spiechowicz. Dwie cywilizacje. Czesław Blajda. Badania nad kultura ludową wsi Rozdziele. Żegociński Słownik Biograficzny
Zeszyt 5
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer X
Dar Wandy Kaczmarczyk Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne.
Periodyk "Verbum Villa" nr 1 - 2017 r.

Kwartalnik Samorządu Gminy Żehocina

Z nurtem łąkieckich smaków.

Kazimierz Dobrowolski - człowiek i uczony

Periodyk "Verbum Villa" Kwartalnik Samorządu Gminy Żegocina Z nurtem łąkieckich smaków Kazimierz Dobrowolski - człowiek i uczony
Pismo mieszkańców Rozdziela Wydawca: Urząd Gminy w Żegocinie Wydawca: Koło Gospodyń Wiejskich
w Łąkcie Górnej
Dar ks. Tomasza Szewczyka
Kronika Ziemi Żegocińskiej nr 9. Żegociński Słownik Biograficzny - Zeszyt 4. Gmina Żegocina numer 8 paprota.jpg (13360 bytes)
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer IX
Żegociński Słownik Biograficzny
Zeszyt 4
Gmina Żegocina
Nr 8
Janusz Paprota - Bochnia i Ziemia Bocheńska. Podróż przez wieki.
Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne. Wydawnictwo Urzędu Gminy Wydawnictwo Regis
Jan Schubert 'Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem. Żegociński Słownik Biograficzny - Zeszyt 3. W hołdzie Żegocińskiej Pani Łąkta Dawna i wspołczesna.
Jan Schubert - "Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem. Żegociński Słownik Biograficzny
Zeszyt 3
W hołdzie Żegocińskiej Pani
Poezja Maryjna
Tadeusz Olszewski - "Łąkta Dolna dawniej i dziś"
Dar autora Wydawnictwo własne. Dar Ośrodka Kultury w Żegocinie Dar autora
Kronika Ziemi Żegocińskiej nr 7 Kronika Ziemi Żegocińskiej nr 8 Tomik wierszy Czesława Pączka Folder "XX lat Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej" - 2021
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer VII
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer VIII
Tomik wierszy Czesława Pączka
"Przemijanie" - 2021 r.
Folder "XX lat Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej" - 2021
Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne.
Żegociński Słownik Biograficzny
Kronika Ziemi Zegocińskiej nr 5 Kronika Ziemi Żegocińskiej nr 6. bib007.jpg (9539 bytes) Dar Orłów. W cieniu Orłówki
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer V
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer VI
Pod red. T. Olszewskiego
Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny
w walce o niepodległość Polski w XIX i XX wieku
Tomasz Szewczyk
Dar Orłów. W cieniu Orłówki
Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne. Dar autora
Żegociński Słownik Biograficzny Żegociński Słownik Biograficzny
Kronika Ziemi Zegocinskiej nr 1. Kronika Ziemi Żegocińskiej nr 2 Kronika Ziemi Żegocińskiej nr 3 Kronika Ziemi Żegocińskiej nr 4
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer I
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer II
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer III
Kronika Ziemi Żegocińskiej
Numer IV
Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne.
Żegociński Słownik Biograficzny Żegociński Słownik Biograficzny Żegociński Słownik Biograficzny Żegociński Słownik Biograficzny
Archiwistyka społeczna. Żegociński Słownik Biograficzny - Zeszyt 1 Żegociński Słownik Biograficzny - Zeszyt 2 Wiadomości Bocheńskie
Archiwistyka społeczna. Żegociński Słownik Biograficzny
Zeszyt 1
Żegociński Słownik Biograficzny
Zeszyt 2
Wiadomości Bocheńskie
Kwartalnik SBiMZB
Dar autora Wydawnictwo własne. Wydawnictwo własne. Dar SBiMZB.
Żegocina dawna i współczesna Rozdziele w powiecie bocheńskim. Powstań Polsko. Skrusz kajdany Celem moim radość dawać
Czesław Blajda
Żegocina dawna i współczesna

1993
Czesław Blajda
Rozdziele w powiecie bocheńskim.
Rok 1935 - Reprint
Zbigniew Siudak
Powstań Polsko. Skrusz kajdany

Anna Łękawa
Celem moim radość dawać
Dar autora Wydawnictwo własne.

[wstecz]