BIBLIOTECZKA SPZŻ

    Zarząd Stowarzyszenia tworzy także własną bibliteczkę, w której gromadzi publikacje regionalne lub tematycznie związane z dzialalnością organizacji. Oprócz własnych wydawnictw gromadzone i opisywane są także książki, foldery, gazety itp. otrzymane od darczyńców oraz zakupione. Część zbiorów to materiały przekazane Stowarzyszeniu przez inne organizacje społeczne i instytucje.
     Biblioteczka SPZŻ nie prowadzi wypożyczeń czasopism i książek, ale udostępnia je na miejscu.

   

POLECAMY NOWOŚCI
Kronika Ziemi Zegocińskiej nr 5 Kronika Ziemi Żegocińskiej nr 6. bib007.jpg (9539 bytes) Dar Orłów. W cieniu Orłówki
Kronika Ziemi Zegocińskiej
Numer V
Kronika Ziemi Zegocińskiej
Numer VI
Pod red. T. Olszewskiego
Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny
w walce o niepodległość Polski w XIX i XX wieku
Tomasz Szewczyk
Dar Orłów. W cieniu Orłówki
Archiwistyka społeczna. Żegociński Słownik Biograficzny - Zeszyt 1 Żegociński Słownik Biograficzny - Zeszyt 2 Wiadomości Bocheńskie
Archiwistyka społeczna. Żegociński Słownik Biograficzny
Zeszyt 1
Żegociński Słownik Biograficzny
Zeszyt 2
Wiadomości Bocheńskie
Kwartalnik SBiMZB
Żegocina dawna i współczesna Rozdziele w powiecie bocheńskim. Powstań Polsko. Skrusz kajdany Celem moim radość dawać
Czesław Blajda
Żegocina dawna i współczesna

1993
Czesław Blajda
Rozdziele w powiecie bocheńskim.
Rok 1935
Reprint
Zbigniew Siudak
Powstań Polsko. Skrusz kajdany

Anna Łękawa
Celem moim radość dawać

[wstecz]